Instalacje elektryczne Cieszyn - śląskie

elektroniczny domofon natynkowyWykonujemy profesjonalne instalacje elektryczne na Śląsku

Instalacje elektryczne, których montaż oferujemy, to nie tylko potocznie rozumiane okablowanie, lecz część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, na które składają się:

  • przyłącze i złącze kablowe
  • tablica licznikowa i rozdzielnica
  • urządzenia zasilania awaryjnego
  • wewnętrzne i zewnętrzne obwody zasilające oraz uziemiające
  • gniazda, łączniki, sterowniki, czujniki
  • urządzenia odbiorcze (lampy, duże AGD, urządzenia teletechniczne, grzejniki elektryczne, pompy ciepła, bramy itp) 

Współcześnie projektowane instalacje elektryczne powinny zapewniać użytkownikom nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej i/lub sygnałów elektrycznych do urządzeń odbiorczych, gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zgodną z aktualnymi trendami funkcjonalność. Obowiązujące przepisy i normy określają bardzo rygorystycznie parametry, jakie muszą spełniać instalacje w nowo budowanych i modernizowanych obiektach: z jednej strony powinny być niezawodne i łatwe w serwisowaniu, a z drugiej estetycznie i fachowo wykonane przez elektryka.


Plany i narzędziaPosiadamy doświadczenie i uprawnienia elektryczne

Odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej należy powierzać wyłącznie uprawnionym do tych czynności elektrykom. Dotyczy to także oceny stanu technicznego istniejącej już instalacji elektrycznej, która ma być poddana ewentualnej modernizacji.
W przeciwieństwie do większości drobnych czynności remontowych, które można przeprowadzić samodzielnie, prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji elektrycznej może zrealizować jedynie elektryk z pełnymi uprawnieniami (uprawnienia takie posiadamy): 

  • do wykonywania instalacji elektrycznych do minimum 1 kV,
  • do wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznej,
  • do wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń,
  • do złożenia dokumentów w zakładzie energetycznym.

Jest to podyktowane tym, że jedynie kompetentna osoba jest w stanie wykonać instalację zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania i jej funkcjonalność oraz dostarczyć wymaganą dokumentację.
Często przy zgłaszaniu nowego budynku do eksploatacji okazuje się, że firma wykonująca instalację elektryczną nie posiada właściwych uprawnień do wystawienia protokołu. Posiada co najwyżej uprawnienia ograniczone do montażu.


skrzynka rozdzielczaRozdzielnice elektryczne to nasza specjaslność

Szczególną uwagę poświęcamy prawidłowemu zaprojektowaniu i wykonaniu rozdzielnicy elektrycznej, która jest sercem instalacji elektrycznej w budynku. 
Doprowadzenie prądu do poszczególnych gniazd, punktów oświetleniowych, urządzeń grzewczych czy klimatyzacji wymaga wydzielenia z głównej linii zasilającej pojedynczych obwodów. Można wtedy każdy z nich oddzielnie zabezpieczyć na wypadek zwarcia bądź przeciążenia i niezależnie nimi sterować. W tym celu instalowane są rozdzielnice — estetyczne skrzynki, będące centralnym elementem instalacji elektrycznej w budynku. Zawierają one urządzenia i podzespoły, służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji, najczęściej w połączeniu z urządzeniami sterowniczymi, pomiarowymi, ochronnymi (bezpieczniki, wyłączniki różnicowoprądowe) i regulacyjnymi.
Koncentrują w jednym miejscu wszystkie obwody zasilające poszczególne odbiorniki energii (np. pojedyncze urządzenia dużej mocy) oraz ich grupy (gniazda, oświetlenie). W przypadku większych obiektów mogą służyć do zasilania dodatkowych rozdzielnic (tablic bezpiecznikowych).


Instalacje elektryczne wykonujemy profesjonalnie

Zapewnienie bezpieczeństwa prawidłowo wykonanej instalacji to nie tylko ochrona użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym, ale również zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń oraz przepięć pochodzących od wyładowań atmosferycznych. Skuteczność ochrony przed tymi zagrożeniami zależy od zastosowanych w instalacjach elektrycznych rozwiązań technicznych i środków zabezpieczających.
Najskuteczniejszą ochronę użytkownika przed porażeniem zapewniają wyłączniki różnicowoprądowe. Ratują one często życie w sytuacji dotknięcia kabla pod napięciem lub obudowy urządzenia, w którym doszło do uszkodzenia izolacji. Potrafią wykryć przepływ energii elektrycznej poza obwodem elektrycznym — na przykład przez ludzkie ciało — a następnie odłączyć napięcie. Przed przeciążeniami i zwarciami chronią odpowiednio dobrane przez elektryka zabezpieczenia w postaci bezpieczników topikowych, rozłączników bezpiecznikowych lub wyłączników nadmiarowoprądowych. Zaś ochronę dla odbiorników wyposażonych w układy elektroniczne bardzo czułe na przepięcia — wywoływane zwykle bliskimi wyładowaniami atmosferycznymi — stanowią ograniczniki przepięć oraz połączenia wyrównawcze. Nie wolno zapominać o ochronie odgromowej budynków, której zadaniem jest odprowadzenie prądu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi.


Jak i gdzie załatwić przyłącze prądu do budynku - śląskie

Staranie się o podłączenie przyszłego budynku do sieci elektroenergetycznej należy rozpocząć od złożenia standardowego wniosku w miejscowym zakładzie energetycznym wraz z dołączonym szkicem sytuacyjnym pobliskiej linii zasilającej. Należy wpisać w nim przewidywaną wartość zapotrzebowania na moc oraz wyszczególnić poszczególne odbiorniki, które będą podłączone do sieci zasilającej. Na tej podstawie rejon energetyczny wyda warunki techniczne przyłączenia (WTP) określające m.in. sposób prowadzenia przyłącza, lokalizację licznika, przekrój przewodów i wartość bezpieczników głównych. Wykonanie przyłącza inwestor zleca elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami — oczywiście na własny koszt. W przypadku prowadzenia przyłącza kablowego trzeba uzyskać w gminie pozwolenie na budowę oraz dokonać uzgodnień geodezyjnych. Po wykonaniu przyłącza, w rejonie składamy wniosek o sprawdzenie i odbiór instalacji oraz zamontowanie licznika (jedno- lub dwutaryfowego). Pomyślne odebranie instalacji skutkuje zawarciem umowy na dostawę energii elektrycznej, która określa m.in. sposób rozliczeń i obowiązki odbiorcy. 


Instalacje elektryczne wykonamy kompleksowo

Jeśli są Państwo zainteresowani fachowym wykonaniem nowoczesnej instalacji elektrycznej w budynku bądź macie Państwo w planie zainstalowanie systemu alarmowego lub/i monitoringu wizyjnego (kamer CCTV), zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzenia zakładek: Inteligentny Budynek, Smart Dom, instalacje alarmowe,  telewizja przemysłowa CCTV ... 

Nasze instalacje elektryczne działają już w miejscowościach: Cieszyn, Czeski Cieszyn, Mistřovice k. Czeskiego Cieszyna, Bielsko-Biała, Jaworze, Brenna, Ustroń, Wisła, Pruchna, Pawłowice, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice